“Người bạn” đồng hành cùng Mai Hương tham dự Miss Pancontinental 2022 là ai?